Web design

img
img
img
img
shape
shape

Web design

Service Name Price
طراحی سایت معمولی با CMS ورد پرس 8.000.00 تومان
طراحی سایت فروشگاهی باCMS ورد پرس 12.000.000 تومان
طراحی سایت خبری با CMS ورد پرس 5.500.000 هزار تومان
طراحی سایت شخصی مناسب برای اشخاص جهت معرفی خود و کسب کار با CMS ورد پرس 4.500.000تومان
طراحی سایت پزشکی با سیستم نوبت دهی آنلاین با CMS ورد پرس 20.000.000 تومان
طراحی سایت اختصاصی معمولی با فریم ورک لاراول LARAVEL شروع قیمت از 12.000.000 تا 60.000.000 تومان
پکیج اختصاصی فروشگاهی با فریم ورک لاراول LARAVEL 15.000.000 تومان
طراحی سایت اختصاصی نسبت به نیاز شما مشتریان با فریم ورک لاراول LARAVEL تماس بگیرید
بالا